Kalibrácia

Náš kalibračný servis pre Vás

Meracie prístroje – a teda aj naše produkty – musia byť kalibrované podľa príslušných nameraných veličín a meracích rozsahov v ich aplikácii. Jednou z najobľúbenejších služieb, ktoré ponúkame, je kalibrácia Vašich zariadení na optimálnu úroveň, ktorá Vám umožní využiť plný potenciál meracej techniky JUMO. Sme akreditovaní spoločnosťou DAkkS podľa DIN EN ISO / IEC 17025: 2005 a ponúkame tiež naše kalibračné služby pre zariadenia tretích strán za veľmi priaznivé ceny. Využite naše služby na mieste a naše odborné znalosti, aby ste zaistili, že Vaše procesy prebehnú čo najhladšie.