Průběžná pec Průběžná pec

Procesy kontinuálneho tepelného spracovania

Kontinuálne tepelné spracovanie sa používa v mnohých rôznych priemyselných oblastiach. Nejde len o dosiahnutie rýchleho výrobného procesu, v ktorom výrobky prechádzajú závodom automatizovaným spôsobom. Systémy kontinuálneho tepelného spracovania môžu tiež mapovať zóny s rôznymi teplotnými rozsahmi, cez ktoré výrobky prechádzajú. Týmto spôsobom môžu byť výrobky napríklad ohrievané, chladené, sušené a vypaľované bezprostredne po sebe.