Insert your alternative text

Imprint

JUMO Slovensko s.r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
Slovenská republika

Telefon: +421 2 44871676
Telefax: +421 2 44871676
E-Mail: info.sk@jumo.net
Internet: http://www.jumo.sk

Konateľ

Pavol Kopunec

Zápis v obchodnom registri

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 26845/B
IČO: 35838922

Daňové identifikačné číslo:

SK2020238671

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Účet v SKK: 1310514001/1111
IBAN: SK73 1111 0000 0013 1051 4001, BIC: UNCRSKBX
Účet v EUR: 1310514028/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0013 1051 4028, BIC: UNCRSKBX

Poznámka k obsahu:

Napriek dôraznej kontrole obsahu týchto stránok nepreberáme žiadnu záruku za obsah externých odkazov. Za obsah navštívených stránok zodpovedá výhradne ich návštevník.