Kalibrácia

Kalibrácia teploty

JUMO má dlhoročnú tradíciu vo výrobe technológie merania teploty. Naším cieľom je podporovať našich zákazníkov počas celého životného cyklu produktu. Preto je kalibrácia súčasťou našich služieb už viac ako 25 rokov. Zákazníci profitujú z našich odborných znalostí, dokonca aj pri kalibrácii zariadení tretích strán. Sme DAkkS certifikovaní v kalibrácii teploty a ponúkame tiež testy ISO 9001, AMS2750 a CQI-9.

Servicetechniker im Einsatz

Rozsiahle skúsenosti s presnou kalibráciou

Od založenia spoločnosti pred viac ako 70 rokmi sa JUMO aktívne zaoberá meraním teploty ako výrobca. Tieto znalosti tvoria základ našich odborných znalostí ako poskytovateľa služieb kalibrácie teploty. Z tohto dôvodu JUMO založilo laboratórium DKD už v roku 1992. Využite naše skúsenosti s kalibráciou a znížte nepresnosti merania na minimum.

Akreditovaná kalibrácia termodynamických meraných veličín v laboratóriu aj na mieste

Naše služby

 • Rozsah kalibrácie: -200 až +1100 °C (laboratórium), -40 °C až +700 °C (na mieste)
 • Odporové teplomery
 • Teplomery s priamym ukazovaním
 • Snímače teploty, záznamníky dát
 • Termočlánky
 • Teplotné pece*
 • Ručičkové teplomery
 • Zariadenia a simulátory teploty
 • Klimakomory (teplota)

*Iba v laboratóriu

Vaše benefity

 • Odborné znalosti výrobcov vysoko kvalitných zariadení na meranie teploty
 • Kalibrácia celých meracích reťazcov – vrátane prístrojov iných výrobcov
 • End-to-end servis z jedného zdroja
 • Mezinárodná porovnateľnosť a uznávanie akreditovaných kalibrácií umožňuje vyhnúť sa nákladom spôsobeným vícenásobnými hodnoteniami
 • Menej chýb výrobkov, alebo stiahnutie výrobkov z trhu
 • Väčšia dôvera zákazníkov v kvalitu Vašich produktov a služieb
Zariadenia JUMO sú vždy kalibrované podľa DAkkS

Zariadenia JUMO sú vždy kalibrované podľa DAkkS.

Kalibrácia na mieste

Kalibrácia na mieste.

Kalibrácia podľa ISO 9001

Okrem akreditovanej kalibrácie ponúkajú akreditovaní poskytovatelia služieb aj kalibrácie podľa ISO 9001. Keď zákazníci poveria akreditovaného poskytovateľa služieb vykonaním kalibrácie podľa ISO 9001, profitujú z nasledujúcich výhod: zaručená odborná a technická odbornosť, sledovateľnosť použitého referenčného prístroja a štandard kvality.

Okrem toho Vám JUMO ponúka aj možnosť kalibrácie všetkých parametrov bez ohľadu na výrobcu. Výsledkom je, že prevádzkovatelia zariadení profitujú z najpresnejších meraní v reálnych procesných podmienkach priamo v závode.


Testy a kvalifikácie podľa AMS2750 a CQI-9

Severoamerická automobilová skupina AIAG (Automotive Industry Action Group) je zadávateľom štandardov CQI (Continuous Quality Improvement – neustále zlepšovanie kvality). Hodnotenie systému tepelného spracovania CQI-9 je hodnotenie tepelného spracovania, ktoré sa musí vykonať najmenej raz ročne.

Táto norma dopĺňa normu ISO TS 16949 (IATF 16949) a platí pre všetkých globálnych dodávateľov pre automobilový priemysel, ktorí uzavreli dohodu o kúpe / dodávke / kvalite v ktorejkoľvek fáze dodávateľského reťazca. JUMO chce svojimi službami pomôcť svojim zákazníkom dodržiavať tieto štandardy.

Tepelné spracovánie na najvyššej úrovni

Už viac ako 70 rokov ponúkame produkty, komplexné riešenia a služby pre systémy tepelného spracovania, ktoré sa opätovne používajú takmer vo všetkých oblastiach priemyslu. Podliehajú najprísnejším testom a kvalifikáciám podľa AMS2750 (letecký a kozmický priemysel) a CQI-9 (automobilový priemysel), najmä preto, že tepelne spracované výrobky sa široko používajú v oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou.

V regulovaných aplikáciách z priemyselných odvetví, ako je letecký a kozmický priemysel, automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, plynové a parné turbíny, je presnosť jednotlivých komponentov obzvlášť dôležitá pre úspech procesu. Chybná dávka v dôsledku odchýlky procesu môže viesť k obrovským finančným škodám.

Naše služby

Technológia merania procesov a záznam dát podľa AMS2750 a CQI-9:

 • Meranie teplotnej uniformity (Temperature Uniformity Survey TUS)
 • Test presnoti systému (System Accuracy Test SAT)
 • Testovanie zariadení
 • Meracia a regulačná technika (teplotné senzory)
 • Záznam dát a vizualizácie

Vaše výhody

 • Dodržiavanie příslušných noriem (ISO TS 16949 (IATF 16949), AMS2750E a CQI-9)
 • Zaistenie presnosti jednotlivých komponentov procesu
 • Minimalizácia chýb spôsobených odchýlkami procesu

Vaše kontaktní osoba


Kalibrace teploty

Technical Service +49 661 6003-729 +49 661 6003-729