Výroba piva

Tu nájdete technológiu merania procesov pre zariadenia vo vašom pivovare. Na základe presných popisov tu nájdete rôzne riešenia JUMO pre stroje a zariadenia používané v pivovaroch.

Rmutování

3 Řešení

Při výrobě rmutu v rmutovací kádi je klíčové přesné měření a kontrola teploty. Zde se směs sladu a vody podrobí definovanému teplotně-časovému programu, aby se škrob ve sladu rozložil na cukr. Vysoce přesné řízení teploty umožňuje vysoký výtěžek cukru v procesu.

Scezovací kádě

2 Řešení

Během procesu scezování se od mladiny oddělují slupky sladu a mláto. Mláto zde funguje jako filtr. Rmut se čerpá a recirkuluje v okruhu, dokud se ze slupek nevytvoří filtrační vrstva. Míchadlo je řízeno pomocí tlakového rozdílu, aby byla filtrace účinná.

Sladové kotle

3 Řešení

Při vaření mladiny se z chmele extrahují aromatické složky. Zároveň se odpařují složky, které mohou způsobit špatnou chuť piva. Mladina se zbaví dalších sedimentů, které se při vysokých teplotách denaturují a vysrážejí. Pozitivním vedlejším účinkem varu mladiny je sterilizace mladiny.

Chlazení mladiny

4 Řešení

Po vyčeření ve vířivce nebo filtrací je třeba sladinu co nejrychleji zchladit na teplotu kvašení. Zde jsou také nesmírně důležité parametry času a teploty. Rychlost toku mladiny je řízena teplotou mladiny. Čím je sladina teplejší, tím pomaleji protéká chladičem.

Fermentační a skladovací nádrže

3 Řešení

Během kvašení se sladina mísí s určitým množstvím buněk kvasinek. Na začátku kvasného procesu se kvas dobře provzdušní a následně zakvasí při teplotě, která je pro kvas optimální. Během následného skladování se kvasnice sklidí a zelené pivo se skladuje při určité teplotě a po definovanou dobu v závislosti na druhu piva.