Prevodníky a regulátory

Prevodníky a regulátory JUMO umožňujú merať a riadiť rôzne elektrochemické merania veličín v kvapalinách. S našimi produktami môžete spoľahlivo regulovať vodivosť, redoxný potenciál, hodnotu pH, ako aj koncentráciu amoniaku, brómu, chlóru, oxidu chloričitého, rozpusteného kyslíka, hydroxidu sodného, peroxidu vodíka, ozónu, kyseliny peroctovej a kyseliny dusičnej.

JUMO Prevodníky a regulátory

Filtr
1
Výsledky: 26