ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÁ

Individualita vedie k inováciám

Za 70 rokov úspechu značky JUMO sme vyvinuli našu najväčšiu silu v oblasti lojality zákazníkov. Dosahujeme to úzkou spoluprácou s našimi zákazníkmi pri vývoji individuálnych riešení. Táto stratégia prináša výhody nielen našim zákazníkom, ale tiež nám umožňuje neustále rozvíjať naše odborné znalosti a dláždiť cestu inováciám.

Diskusia

V súlade s trhom a v kontakte s Vami

Sme poskytovateľom systémov pre priemysel. To znamená, že vyvíjame štandardné zariadenia aj verzie špecifické pre zákazníka, ktoré sú plne prispôsobené požiadavkám aplikácie. Vyrábame malé aj veľké série s rovnakou motiváciou a starostlivosťou.

Prečo je pre nás táto rozmanitosť taká dôležitá? Pretože chceme patriť medzi najlepších nielen v Nemecku, ale aj na všetkých ostatných trhoch po celom svete. V dôsledku toho zabezpečujeme, aby všetky naše výrobky boli v súlade s platnými normami, smernicami a zákonmi.

Strategické technologické oblasti
Priemysel 4.0 Digitálne riešenia
Senzorová technika Budovanie inteligentných senzorových sietí
Vodohospodárstvo a úprava odpadovej vody Systémové riešenia
Digitálna transformácia Modulárna hardvérová a softvérová koncepcia

Dimitrios Charisiadis zameriava svoju pozornosť na zákazníka. V súlade s touto stratégiou vedie JUMO riadenie produktov a trhových segmentov.

Komplexný všestranný servis z jedného zdroja

Riešenia namiesto komponentov, systémy namiesto produktov - zavedením JUMO Engineering môžu naši zákazníci profitovať z kompletného portfólia služieb a našich dlhoročných skúseností. Tím JUMO Engineering spája desiatky rokov skúseností v oblasti priemyselnej meracej, riadiacej a automatizačnej techniky. Tento tím podporuje zákazníkov počas celého procesu projektu a vyvíja prispôsobené aplikácie pre rôzne odvetvia. Vždy sa zameriavame na široké portfólio produktov JUMO, počnúc senzorovou technológiou pre analýzu teploty, tlaku, kvapalín a prietoku až po správne zariadenia na záznam, riadenie a automatizáciu. Portfólio zahŕňa aj všetky potrebné pohony, ako sú polovodičové relé (SSR) a tyristorové regulátory výkonu.

Rozsiahla ponuka zahŕňa:

  • Základná štúdia uskutočniteľnosti pre realizáciu workshopov
  • Príprava špecifikácií požiadaviek na výrobok a listov špecifikácií až po konfiguráciu
  • Programovanie a riadenie automatizačného riešenia
  • Školenie

Je vyžadované riešenie?

Ako poskytovateľ systému máme rôzne riešenia pre rôzne aplikácie. Získajte prehľad o našich odvetviach a výber aplikácií, pre ktoré sme už implementovali riešenia.

Naše riešenia