Distribuční stanice dálkového vytápění a domovní přípojka Distribuční stanice dálkového vytápění Domovní přípojka

Merače tepla a chladu

Merač tepla a chladu je meracie zariadenie na detekciu energie spotrebiteľa. Výpočet zahŕňa meranie a výpočet objemového prietoku média a teplotného rozdielu medzi prietokom a spätným tokom. 2 Možnosti použitia sú v distribučných staniciach diaľkového vykurovania alebo na domovej prípojke. Za týmto účelom ponúka JUMO koordinované páry teplotných senzorov a širokú škálu inštalačných možností.