Analýza kvapalín

Ako jeden z popredných výrobcov meracích prístrojov a senzorov pre elektrochemické merania ponúka JUMO rozsiahly sortiment pre rôzne aplikácie v analýze kvapalín, ako je pitná voda, procesná voda a úprava procesnej vody. Patria sem namerané veličiny, ako sú hodnoty pH, redoxný potenciál, elektrolytická vodivosť, amoniak, rozpustený kyslík, zákal, chlór a ďalšie.

JUMO Analýza kvapalín

Filtr
1
Výsledky: 90