Insert your alternative text
Informácie o spoločnosti

Spoločnosť s tradíciou

JUMO GmbH & Co. KG je high-tech dodávateľ inovatívnych produktov v oblasti meracej, riadiacej a automatizačnej techniky. Ako rodinný podnik tretej generácie dnes zamestnáva viac ako 2300 ľudí na celom svete. Inovatívny produktový rad pokrýva celý merací reťazec od snímačov až po automatizované riešenia pre analýzu teploty, tlaku, kvapalín, prietoku, hladiny a vlhkosti meraných veličín.

Dnes je spoločnosť lídrom na svetovom trhu, pokiaľ ide o priemyselné snímače teploty. Vyznačuje sa výnimočným stupňom inovácie, nadpriemernou úrovňou hĺbky výroby a rozsiahlym sortimentom výrobkov. Tieto faktory umožňujú spoločnosti rýchlo a flexibilne plniť požiadavky zákazníkov.

Dôveryhodnosť a dôvera sú základom vedenia spoločnosti a zabezpečujú vysokú úroveň lojality zamestnancov. Okrem toho spoločnosť zabezpečuje svoju schopnosť uspokojiť budúci dopyt po špecializovanom personáli s nadpriemernou mierou odbornej prípravy.

JUMO je jedným z najväčších zamestnávateľov vo Fulde s výrobnou plochou 54 000 m2 v 2 výrobných závodoch. Okrem toho má JUMO v Nemecku 5 pobočiek, 1 dcérsku spoločnosť a 15 home offices.

Udržateľné riadenie spoločnosti v kombinácii s realistickými cieľmi rastu, zdravým financovaním a zameraním sa na kľúčové trhy budúcnosti zabezpečilo, že skupina JUMO je na ceste k úspešnému rastu – dnes aj v budúcnosti.

Spoločnosť bola založená v roku 1948, od samého začiatku sa zameriavala na medzinárodný trh a už v roku 1971 založila svoje prvé pobočky v zahraničí. Dnes má JUMO 24 dcérskych spoločností a viac ako 40 zastúpení vo viac ako 60 krajinách.