Obrazovkové zapisovače

V mnohých oblastiach technických závodov je potrebné získať, vyhodnotiť a archivovať namerané hodnoty spôsobom chráneným proti neoprávnenej manipulácii – najmä ak sa vyžaduje evidencia. Zariadenia JUMO LOGOSCREEN sú na túto úlohu ideálne vybavené. Sortiment produktov na rekordéry obrazovky je možné používať bez obmedzení takmer vo všetkých priemyselných odvetviach vďaka rôznym schváleniam.

JUMO Obrazovkové zapisovače

Filtr
1
Výsledky: 2