Sme členom

Člen German Water Partnership
Figawa Logo

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

Matthias Kremer +49 661 6003 402 +49 661 6003 402

Aplikácie pre pitnú a odpadovú vodu

JUMO Vám pomôže nájsť riešenie

Úprava vody je dôležitý a náročný proces bez ohľadu na to, či ide o pitnú vodu, bazénovú vodu, procesnú vodu alebo odpadovú vodu. JUMO vás podporí pri rozvoji zariadení v týchto oblastiach, ako aj pri ich modernizácii a automatizácii. Nájdeme správne riešenie pre Vašu aplikáciu.