Standardy kvality

Kvalita není náhoda

Kvalita je především výsledek fungujícího systému. JUMO vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní produkty pro měřicí, regulační a automatizační techniku. Vzhledem k neobvykle vysoké hloubce výroby jsme schopni vyrábět kvalitu "Made in Germany" na všech úrovních.

Moderní technologie, jako jsou 3D rentgenové počítačové tomografy, zajišťují vynikající kvalitu našich výrobků.

Naše certifikace

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001

Zavedení našeho procesně orientovaného systému managementu kvality podle požadavků DIN EN ISO 9001 zajišťuje udržitelný úspěch naší společnosti. Naším cílem je dosáhnout nejvyšší možné úrovně spokojenosti zákazníků prostřednictvím průběžného hodnocení jejich potřeb a očekávání. Systematické personální plánování a rozvoj posiluje povědomí našich zaměstnanců o požadovaných akcích pro splnění požadavků na produkt.

Download

Smysl pro odpovědnost

Ve společnosti JUMO je kvalita odpovědností každého jednotlivého zaměstnance. Neustálého zlepšování procesů může každý zaměstnanec dosahovat prostřednictvím firemního interního systému.

Profesionalita

Kvalita našich produktů je pro nás obzvláště důležitá. Základem pro splnění tohoto cíle je komplexní měřicí a testovací vybavení:

  • 3D souřadnicové měřicí zařízení
  • 3D rentgenová počítačová tomografie
  • Rastrovací elektronový mikroskop s EDX
  • Infračervený spektrometr
  • Zkušební zařízení pro testování třídy ochrany IP
  • Zařízení pro testování únavy materiálu
  • GTEM pro měření EMC
  • a další

Certifikace

Díky systematickému plánování kvality vyvíjíme a vyrábíme produkty, které splňují kvalitativní požadavky našich zákazníků. Náš systém řízení kvality je certifikován podle nejnovější normy DIN EN ISO 9001. Naším cílem je být věrným a spolehlivým partnerem, na kterého se můžete spolehnout.

Všechny naše certifikáty jsou k dispozici ke stažení v dolní části stránky.


Ansprechpartner


Vedoucí zajišťování kvality

Harald Gienger +49 661 6003-271 +49 661 6003-271

Šetrné zacházení s bylinkami

Sušené bylinky se staly nejen nepostradatelnou součástí kuchyně. Proces sušení je časově náročný. S bylinkami je nutné zacházet šetrně, aby byla zaručena optimální kvalita a co nejvyšší obsah účinné látky. Společnost JUMO a její partner Hofgutkräuter GmbH & Co. KG v německém Reinheimu vyvinuli energeticky účinné a variabilní řešení.

Přečtěte si příběh úspěchu

Reference

Thomas Ost, projektový manažer Vacuumschmelze GmbH & Co.KG

"V JUMO Engineering jsme našli silného partnera, jehož odbornost nás přesvědčila."

Vacuumschmelze GmbH & Co.KG
Thomas Ost, projektový manažer

Vynikající

Skromnost je pro společnost JUMO velmi důležitá. Ale jsme také dostatečně sebevědomí, abychom propagovali naše úspěchy. Jsme obzvlášť vděční, když nás ostatní pochválí. Naše úspěchy a ocenění nás těší, protože potvrzují naše činy.


Naše ocenění

Hessen Champions 2015
German brand award 2017
Exzellenzbetrieb Deutscher Mittelstand 2019
Grosser Preis des Mittelstandes
Leading Employer Deutschland 2020
Top Arbeitgeber Mittelstand 2020

Naše certifikace

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001

Zavedení našeho procesně orientovaného systému managementu kvality podle požadavků DIN EN ISO 9001 zajišťuje udržitelný úspěch naší společnosti. Naším cílem je dosáhnout nejvyšší možné úrovně spokojenosti zákazníků prostřednictvím průběžného hodnocení jejich potřeb a očekávání. Systematické personální plánování a rozvoj posiluje povědomí našich zaměstnanců o požadovaných akcích pro splnění požadavků na produkt.

Download

Qualitätssicherung nach Richtlinie 2014/34/EU ATEX (CE0044)

Durch die Umsetzung der Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2014/34/EU und der DIN EN 80079 „Explosionsgefährdete Bereiche - Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen" wird sichergestellt, dass unsere Geräte und Schutzsysteme bei bestimmungsgemäßer Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden können. Durch eine benannte Stelle wird die Übereinstimmung der Qualitätssicherung mit Anhang IV der Richtlinie regelmäßig überwacht.

Download

Qualitätssicherung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (CE0036)

Durch die Umsetzung der Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2014/68/EU wird sichergestellt, dass unsere Geräte und Schutzsysteme bei bestimmungsgemäßer Verwendung als Druckgeräte eingesetzt werden können. Durch eine benannte Stelle wird die Übereinstimmung eines Qualitätssicherungssystems nach der RL 2014/68/EU Anhang III, Modul D regelmäßig überwacht.

Download

RL 2014/32/EU

Durch die Umsetzung der Anforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/32/EU wird sichergestellt, dass unsere Temperaturfühlerpaare bei bestimmungsgemäßer Verwendung als Messgeräte innerhalb der Kategorie MI-004 „Wärmezähler“ eingesetzt werden können. Wir als Hersteller erklären bei Bedarf die Konformität (CE-Kennzeichnung und Metrologie-Kennzeichnung) für diese Temperaturfühlerpaare, da diese alle relevanten Anforderungen der Richtlinie erfüllen. Durch eine benannte Stelle wird die Anerkennung des Qualitätsmanagementsystems nach RL 2014/32/EU Anhang D regelmäßig überwacht.

Download

Mess- und Eichgesetz - MessEG

Durch die Umsetzung der Anforderungen aus dem deutschen Mess- und Eichgesetz (MessEG) wird sichergestellt, dass unsere Temperaturfühlerpaare für Kältezähler bei bestimmungsgemäßer Verwendung als Messegräte eingesetzt werden können. Wir als Hersteller erklären bei Bedarf die Konformität für diese Temperaturfühlerpaare, da diese alle relevanten Anforderungen des Gesetzes erfüllen. Durch eine benannte Stelle wird die Anerkennung des Qualitätsmanagementsystems gemäß der Mess- und Eichverordnung regelmäßig überwacht.

Download

DAkkS (DKD)/DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Unser DAkkS Kalibrierlaboratorium hat die allgemeinen Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 umgesetzt. Die Anerkennung des DAkkS-Kalibrierlaboratoriums für Kalibrierungen im Bereich Temperatur erfolgt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle und unterliegt einer regelmäßigen Überwachung.

Download

DIN EN ISO 3834-3

Unsere schweißtechnische Fertigungsbetriebe haben die in der DIN EN ISO 3834-3 definierten Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen umgesetzt. Vor einer anerkannten Prüfstelle wurden die schweißtechnischen Voraussetzungen zur Fertigung von Druckgeräten gemäß der Europäischen Richtlinie 2014/68/EU nachgewiesen. Die Anerkennung als Hersteller nach AD-2000 Merkblatt HP 0 in Verbindung mit DIN EN ISO 3834-3 wurde bescheinigt und wird regelmäßig überwacht.

Download

CCC-Zertifikat

Das CCC-Zertifikat ist das chinesische Pflichtzertifikat für verschiedene Produktgruppen, insbesondere technische, elektronische Produkte und Produkte im Automobilbereich. Nur durch eine CCC-Zertifizierung erhalten Hersteller von zertifizierungspflichtigen Produkten die Erlaubnis zum Export nach China. Unsere Produkte sind nicht zertifizierungspflichtig und benötigen kein Prüfsiegel.

Download

VDB-Zertifikat

Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland vereint die Hersteller sämtlicher Produkte für den Bahnbetrieb unter einem Dach. Die Mitglieder des Verbandes engagieren sich mit Nachdruck für eine leistungsstarke und zukunftsfähige Schienenverkehrstechnik.

Download