Ansprechpartner


Vedoucí zajišťování kvality

Harald Gienger +49 661 6003-271 +49 661 6003-271

Normy kvality

Kvalita nie je náhoda

Kvalita je v prvom rade výsledkom fungujúceho systému. JUMO vyvíja a vyrába vysoko kvalitné produkty pre meraciu, riadiacu a automatizačnú techniku. Vďaka nezvyčajne vysokej hĺbke výroby sme schopní vyrábať kvalitu "Made in Germany" na všetkých úrovniach.

3D röntgenové počítačová tomografia

Moderné technológie, ako sú 3D röntgenové počítačové tomografy, zabezpečujú vynikajúcu kvalitu našich výrobkov.

Naše certifikácie

DIN EN ISO 9001

Zavedenie nášho procesne orientovaného systému riadenia kvality v súlade s požiadavkami DIN EN ISO 9001 zabezpečuje trvalo udržateľný úspech našej spoločnosti. Naším cieľom je dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň spokojnosti zákazníkov prostredníctvom neustáleho vyhodnocovania potrieb a očakávaní zákazníkov. Systematické personálne plánovanie a rozvoj posilňuje povedomie našich zamestnancov o požadovaných činnostiach na splnenie požiadaviek na výrobky.

Download

Zmysel pre zodpovednosť

V JUMO je kvalita zodpovednosťou každého jednotlivého zamestnanca. Neustále zlepšovanie procesov môže dosiahnuť každý zamestnanec prostredníctvom interného systému spoločnosti.

Profesionálnosť

Kvalita našich výrobkov je pre nás obzvlášť dôležitá. Základom pre splnenie tohto cieľa sú komplexné meracie a testovacie zariadenia:

  • 3D súradnicové meracie zariadenie
  • 3D röntgenová počítačová tomografia
  • Skenovací elektrónový mikroskop s EDX
  • Infračervený spektrometer
  • Testovacie zariadenie triedy ochrany IP
  • Zariadenia na testovanie únavy materiálu
  • GTEM na meranie EMC
  • A ďalšie...

Certifikácia

Prostredníctvom systematického plánovania kvality vyvíjame a vyrábame produkty, ktoré spĺňajú požiadavky našich zákazníkov na kvalitu. Náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa najnovšej normy DIN EN ISO 9001. Naším cieľom je byť lojálnym a spoľahlivým partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť.

Všetky naše certifikáty sú k dispozícii na stiahnutie v dolnej časti stránky.

Šetrné zaobchádzanie s bylinkami

Sušené bylinky sa stali nielen nepostrádateľnou súčasťou kuchyne. Proces sušenia je časovo náročný. S bylinkami sa musí zaobchádzať šetrne, aby bola zaručená optimálna kvalita a najvyšší možný obsah účinných látok. Spoločnosť JUMO a jej partner Hofgutkräuter GmbH & Co. KG v nemeckom Reinheime vyvinuli energeticky efektívne a variabilné riešenie.

Prečítajte si príbeh úspechu

Referencie

Thomas Ost, projektový manažér Vacuumschmelze GmbH & Co.KG

"V JUMO Engineering sme našli silného partnera, ktorého odborné znalosti nás presvedčili."

Vacuumschmelze GmbH & Co.KG
Thomas Ost, projektový manažér

Vynikajúci

Skromnosť je pre JUMO veľmi dôležitá. Ale sme tiež dostatočne sebavedomí na to, aby sme podporili naše úspechy. Sme obzvlášť vďační, keď nás ostatní chvália. Tešia nás naše úspechy a ocenenia, pretože potvrdzujú naše činy.


Naše ocenenia

Hessen Champions 2015
German brand award 2017
Exzellenzbetrieb Deutscher Mittelstand 2019
Grosser Preis des Mittelstandes
Leading Employer Deutschland 2020
Top Arbeitgeber Mittelstand 2020

Naše certifikácie

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001

Zavedenie nášho procesne orientovaného systému riadenia kvality v súlade s požiadavkami DIN EN ISO 9001 zabezpečuje trvalo udržateľný úspech našej spoločnosti. Naším cieľom je dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň spokojnosti zákazníkov prostredníctvom neustáleho vyhodnocovania potrieb a očakávaní zákazníkov. Systematické personálne plánovanie a rozvoj posilňuje povedomie našich zamestnancov o požadovaných činnostiach na splnenie požiadaviek na výrobky.

Download

Zabezpečenie kvality podľa smernice 2014/34/EÚ ATEX (CE2004)

Implementáciou požiadaviek európskej smernice 2014/34/EÚ a normy DIN EN 80079 "Potenciálne výbušné prostredia - Uplatňovanie systémov riadenia kvality" zabezpečujeme, aby sa naše zariadenia a ochranné systémy mohli používať v potenciálne výbušných prostrediach, ak sa používajú podľa určenia. Zhodu zabezpečenia kvality s prílohou IV smernice pravidelne monitoruje notifikovaný orgán.

Download

Zabezpečenie kvality podľa smernice o tlakových zariadeniach 2014/68/EÚ (CE0036)

Implementácia požiadaviek európskej smernice 2014/68/EÚ zabezpečuje, že naše zariadenia a ochranné systémy sa môžu používať ako tlakové zariadenia, ak sa používajú v súlade s určením. Zhodu systému zabezpečenia kvality v súlade s modulom D prílohy III k smernici 2014/68/EÚ pravidelne monitoruje notifikovaný orgán.

Download

RL 2014/32/EU

Implementácia požiadaviek európskej smernice RL 2014/32/EÚ zabezpečuje, že naše páry teplotných snímačov sa môžu používať ako meracie zariadenia v kategórii MI-004 "Merače tepla", ak sa používajú v súlade s určením. My ako výrobca pre tieto páry snímačov teploty v prípade potreby deklarujeme zhodu (označenie CE a metrologické označenie), pretože spĺňajú všetky príslušné požiadavky smernice. Uznanie systému riadenia kvality podľa prílohy D k smernici 2014/32/EÚ pravidelne monitoruje notifikovaný orgán.

Download

Zákon o meraní a kalibrácii - MessEG

Implementácia požiadaviek nemeckého zákona o meraní a kalibrácii (MessEG) zaručuje, že naše páry teplotných snímačov pre merače chladu sa môžu používať ako meracie zariadenia, ak sa používajú v súlade s určením. Ako výrobca v prípade potreby vyhlasujeme zhodu pre tieto páry snímačov teploty, pretože spĺňajú všetky príslušné požiadavky zákona. Uznanie systému riadenia kvality pravidelne monitoruje notifikovaný orgán v súlade s vyhláškou o meraní a kalibrácii.

Download

DAkkS (DKD)/DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Naše akreditované kalibračné laboratórium implementovalo všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025. Uznanie kalibračného laboratória pre kalibrácie v oblasti teploty, tlaku a vlhkosti vykonáva nemecký akreditačný orgán (DAkkS) a podlieha pravidelnému monitorovaniu.

Download

DIN EN ISO 3834-3

Naše spoločnosti zaoberajúce sa výrobou zváracích zariadení implementovali požiadavky na kvalitu definované v norme DIN EN ISO 3834-3 pre tavné zváranie kovových materiálov. Požiadavky na zváranie pre výrobu tlakových zariadení v súlade s európskou smernicou 2014/68/EÚ boli preukázané pred uznávaným skúšobným strediskom. Uznanie výrobcu v súlade s AD-2000 Merkblatt HP 0 v spojení s normou DIN EN ISO 3834-3 bolo certifikované a je pravidelne monitorované.

Download

CCC-Certifikát

Certifikát CCC je čínsky povinný certifikát pre rôzne skupiny výrobkov, najmä pre technické, elektronické a automobilové výrobky. Len prostredníctvom certifikátu CCC získajú výrobcovia výrobkov, ktoré si certifikát vyžadujú, povolenie na vývoz do Číny. Naše výrobky nepodliehajú certifikácii a nevyžadujú skúšobnú pečať.

Download

Oznámenie o zabezpečení kvality v Spojenom kráľovstve

Implementácia požiadaviek normy UKSI 2016:1107 zaručuje, že naše zariadenia a ochranné systémy sa môžu používať v potenciálne výbušnom prostredí, ak sa používajú podľa určenia. Zhoda so zabezpečením kvality je pravidelne monitorovaná notifikovaným orgánom.

Download

VDB-Certifikát

Nemecké združenie železničného priemyslu združuje výrobcov všetkých výrobkov pre železničnú prevádzku pod jednou strechou. Členovia združenia sa výrazne angažujú v oblasti vysoko výkonných a udržateľných technológií železničnej dopravy.

Download