Chladicí věž

Úprava chladiacej vody

V mnohých technických procesoch vzniká nevyužité teplo, napr. v prípade dátových centier a elektrární. Procesné teplo sa musí odvádzať, aby boli ľudia, rastliny a produkty chránené pred touto tepelnou energiou. Túto funkciu vykonávajú odparovacie chladiace zariadenia, známe tiež ako chladiace veže. Pretože chladiaca voda má tendenciu počas odparovania hustnúť roztokom solí a pevných látok a je živnou pôdou pre organizmy (riasy, patogény), je potrebné neustále monitorovať kvalitu vody.