Obrazovkové zapisovače

S rekordérmi LOGOSCREEN môžete získavať, archivovať a analyzovať namerané hodnoty vyžadujúce overenie v tekutých médiách. Tieto akcie sú jednoduché a odolné voči neoprávnenej manipulácii. Tu je možné získať rôzne namerané hodnoty hladiny, analýzy kvapaliny, tlaku, prietoku a teploty. Je možné zvládnuť riadiace úlohy a prepojiť digitálne systémy.

JUMO Obrazovkové zapisovače

Filtr
1
Výsledky: 2