Insert your alternative text
Kalibrácia

Kalibrácia vlhkosti

JUMO podporuje svojich zákazníkov počas celého životného cyklu produktu. Preto samozrejme môžeme kalibrovať aj naše snímače vlhkosti. Toto sa musí vykonávať pravidelne, aby sa zabezpečilo, že meracie prístroje fungujú podľa svojich technických špecifikácií a pracujú na optimálnej úrovni.

Dôležité je presné meranie vlhkosti

Keď je vzduch alebo rôzne materiály vystavené vlhkosti, vlhkosť ovplyvňuje mnohé z ich vlastností. Monitorovanie a meranie úrovne vlhkosti je dôležité, ak sa majú výrobky vyhnúť účinkom, ako je kondenzácia, korózia, rast plesní, deformácia a kontaminanty.

Vlhkosť sa musí merať v odvetviach, ktoré vyrábajú a predávajú potraviny, liečivá, chemikálie, palivá, drevo, textil a papier. Múzeá, umelecké galérie, dátové centrá, nemocnice, výskumné laboratóriá a výrobcovia polovodičov sú ďalšie inštitúcie / spoločnosti, pre ktoré je meranie vlhkosti životne dôležité.

Akreditovaná kalibrácia veličín merania vlhkosti:

  • Snímač vlhkosti na priame meranie vlhkosti aj s prevodníkom a záznamníkom dát v laboratóriu
  • Tepelné a klimatické komory (vlhkosť) v laboratóriu a na mieste

Naše služby

  • Kalibrácia podľa platných smerníc DKD
  • Vystavenie kalibračného certifikátu (dokumentácia výsledkov kalibrácie)

Vaše výhody

  • Mezinárodná porovnateľnosť a uznávanie akreditovaných kalibrácií umožňuje vyhnúť sa nákladom v dôsledku viacnásobných hodnotení
  • Menej chýb produktov alebo stiahnutí z trhu
  • Väčšia dôvera zákazníkov v kvalitu Vašich produktov a služieb


Vaše kontaktní osoba


Kalibrace vlhkosti

Technical Service +49 661 6003-729 +49 661 6003-729