Insert your alternative text
Kalibrácia

Kalibrácia vlhkosti

JUMO podporuje svojich zákazníkov počas celého životného cyklu produktu. Preto samozrejme môžeme kalibrovať aj naše snímače vlhkosti. Toto sa musí vykonávať pravidelne, aby sa zabezpečilo, že meracie prístroje fungujú podľa svojich technických špecifikácií a pracujú na optimálnej úrovni.

Kalibrácia vlhkosti v laboratóriu

Vlhkomery, prevodníky a zapisovače pre priame meranie relatívnej vlhkosti
Rozsah merania 10 až 98 % Rozšírená neistota merania 0,7 % + 1,09 · 10−2 · Rf
Podmienky merania Kalibrácia v klimatickej komore, teplota vzduchu 10 až 95 °C, DKD-R 5-8:2019

Spoľahlivá kalibrácia s kalibračným certifikátom s nadväznosťou

Kalibrácia vlhkosti sa vykonáva porovnaním s externým teplomerom a externým vlhkomerom (úroveň rosy) v klimatickej komore. Neistota merania je vyjadrená ako absolútna hodnota relatívnej vlhkosti a je zdokumentovaná v kalibračnom certifikáte. Nadväznosť na národné a medzinárodné normy vytvára medzinárodnú platnosť, zaručuje najvyššiu možnú presnosť kalibrovaného prístroja a zaisťuje menej prestojov procesu.

Váš požadavek na nás

Dies ist ein Pflichtfeld.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím příjmení.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím název Vaší společnosti.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím svoji e-mailovou adresu.
Vyberte prosím možnost
Toto je povinné pole.
Toto je povinné pole.
Toto je povinné pole.
Toto je povinné pole.
Toto je povinné pole.

Svým požadavkem jste nám stanovili úkol, který bychom rádi splnili k Vaší spokojenosti. V této souvislosti shromažďované údaje se ukládají. Pro úspěšné zpracování Vašeho požadavku je nutné vyplnit všechna dostupná pole (povinná jsou pouze pole označená *). Vaše údaje používáme ke zpracování Vašeho požadavku v rámci obchodního procesu. S osobními údaji nebude dále nakládáno. Zejména nepředáváme žádné údaje třetím stranám. Vyhrazujeme si právo statisticky vyhodnocovat anonymní datové záznamy.

Vaša kontaktná osoba


Kalibrace vlhkosti

Technical Service +49 661 6003-729 +49 661 6003-729