Insert your alternative text
Literatúra

Aktuálne odborné znalosti pre začiatočníkov i odborníkov z praxe

S našou rozsiahlou ponukou technických kníh ponúkame začiatočníkom základy a odborníkom užitočné informácie v oblasti meracej a regulačnej techniky. Technické knihy sú jasne štruktúrované a obsah je sprostredkovaný jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom pomocou praktických príkladov a ilustrácií. Jednotlivé témy sú prezentované štruktúrovaným spôsobom a väčšinou sú spracované výrobcom neutrálnym spôsobom. Naši autori majú desiatky rokov skúseností a komplexné know-how vo svojich oblastiach. To je jeden z dôvodov, prečo si naše knihy získali pevné miesto ako učebné pomôcky na mnohých vysokých školách a univerzitách.

Vyhledávání podle Literature

Filtrovat