Kleiner Tannenbaum im Wald
Spoločenská zodpovednosť

Podnikateľské aktivity založené na etických princípoch

Ako rodinný podnik riadený vlastníkom je zohľadnenie etických princípov v našich obchodných aktivitách a vo vzájomných vzťahoch prirodzenou súčasťou našej firemnej filozofie. Ako dlhoročný člen ZVEI (Ústredná asociácia výrobcov elektroniky a elektroniky) bolo samozrejmosťou, že sme v roku 2010 podpísali Etický kódex ZVEI písomne a oficiálne sme sa tak zaviazali dodržiavať etické princípy.

Charta rozmanitosti

"Rozmanitosť ako príležitosť" je princípom Charty rozmanitosti, iniciatívy nemeckých spoločností na podporu rozmanitosti. Rozmanitosť tu znamená, že všetci zamestnanci sú oceňovaní bez ohľadu na pohlavie, národnosť, etnickú príslušnosť, náboženstvo alebo ideológiu, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu alebo identitu.

Pre nás tieto veci nepochybne tvoria súčasť vzájomnej úctivej interakcie. Praktizujú sa v našom každodennom živote. Podpísaním Charty rozmanitosti sme sa tiež verejne zaviazali podporovať atmosféru akceptácie a vzájomnej dôvery v našu spoločnosť.


Charta rozmanitosti

Podpísaný dokument

Stiahnuť

Ľudia všetkých vekových kategórií a pôvodu pracujú pre JUMO po celom svete.

Kódex správania – platí na celom svete

Kódex správania je platný celosvetovo a je založený na medzinárodne platných dohodách, ako je Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN. Dodržiava tiež základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a zásady Deklarácie z Ria de Janeiro o životnom prostredí a rozvoji.

Download

Chceme zachovať takú krásnu prírodu, akú nájdete tu v regióne Rhön.

Máte ďalšie otázky?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483