Prevodníky teploty

So širokou škálou teplotných senzorov ponúka JUMO vysoko kvalitné zariadenia na snímanie teploty (pomocou odporových teplomerov alebo termočlánkov). Teplota je spoľahlivo meraná a monitorovaná pre podmienky mimo jej rozsahu. Vďaka definovanému výstupnému signálu je možné v prípade poruchy aktivovať nadväzujúce systémy.

JUMO Prevodníky teploty

Filtr
1
Výsledky: 14