Vaše kontaktní osoba


Segment trhu potravinářského a nápojového průmyslu

Martin Eppinger +49 661 6003 2464 +49 661 6003 2464

Aplikácie v potravinárskom priemysle

Nájdite správne riešenie s JUMO

Potravinársky priemysel je všestranný. Bez ohľadu na to, či vyvíjate, plánujete alebo staviate vybavenie pre nápojový priemysel, mliekarne, pekárne, mäsiarstvo atď. – alebo či pracujete v niektorom z týchto odvetví údržby a automatizácie – JUMO vás podporuje vo vašej práci a má správne riešenie pre vašu aplikáciu.