Tyristory

Všade tam, kde sa elektrická energia premieňa na teplo alebo sa používa na výrobu priemyselného tepla, sa rozmiestňujú polovodičové relé a tyristorové jednotky. Priama komunikácia so zákazníkmi umožňuje spoločnosti JUMO prispôsobiť svoje osvedčené produkty orientované na prax novým požiadavkám. Tu nájdete pohony, ktoré umožňujú energeticky efektívnu, udržateľnú a nákladovo orientovanú výrobu.

Filtr
1
Výsledky: 8