Dieselový motor Dieselový motor

Dieselový pohon

V železničných koľajových vozidlách spôsobuje pohyb prostredníctvom prenosu sily určité extrémne zaťaženie komponentov pohonného systému. V dôsledku toho sú niektoré mechanické komponenty vystavené vysokým teplotám, ktoré sa musia neustále monitorovať. Meracia technológia JUMO vám pomôže monitorovať teplotu a tlak v pohonných systémoch.