Převodovka dvojkolí Převodovka dvojkolí

Technológia podvozku

Okrem motora je kľúčovým prvkom pohonného systému aj podvozok. Tu sa energia aplikuje na koľajnice. V dôsledku toho je zodpovedná nielen za pohyb, ale do veľkej miery aj za bezpečnosť prepravovaného tovaru a predovšetkým cestujúcich. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na meraciu techniku, ktorá je vystavená vysokému namáhaniu.