Nádrže na vodu Nádrže na vodu

Zásobovanie vodou

Takmer nič nie je také dôležité ako zásobovanie vodou. To samozrejme platí aj pre vlaky. JUMO sa podieľa na zásobovaní pitnou a úžitkovou vodou, ako aj na likvidácii odpadových vôd. Meranie tlaku a teploty sa používa aj v nádržiach na hasiacu vodu, čo zaisťuje vyššiu bezpečnosť.