Váš kontakt


Segment trhu tepelné, ventilační a klimatizační techniky

Harald Schuppich +49 661 6003 2932 +49 661 6003 2932

Aplikácie vo vykurovacej a klimatizačnej technike

Spoľahlivé riešenia HVAC od JUMO

Technológia HVAC hrá dôležitú úlohu vo všetkých oblastiach života, vrátane priemyselných procesov a technológie budov. Pri vykurovacích a klimatizačných systémoch, ako aj meračoch tepla a chladu sa môžete spoľahnúť na spárované odporové teplomery, prevodníky, termostaty, regulátory, rekordéry obrazovky, ako aj bezpečnostné a automatizačné systémy od spoločnosti JUMO. Spoľahlivo merajte, regulujte a monitorujte teplotu a tlak.