Insert your alternative text
Kalibrácia

Kalibrácia tlaku

Cieľom spoločnosti JUMO je podporovať svojich zákazníkov počas celého životného cyklu produktu - naprieč všetkými skupinami produktov a meranými premennými. Preto je kalibrácia tlaku už roky súčasťou našich služieb. Zákazníci tak profitujú z našich odborných znalostí, ktoré ponúkame bez príplatku aj na kalibráciu celých meracích reťazcov – vrátane prístrojov od iných výrobcov.

Insert your alternative text

Servis na mieste s desiatkami rokov skúseností

Aby ste zaistili, že prístroje na meranie tlaku vo vašej aplikácii fungujú čo najlepšie, odporúčame raz ročne kalibrovať elektrické aj mechanické tlakomery. To tiež zaisťuje procesnú spoľahlivosť. Radi za Vás vykonáme potrebné úpravy, údržbu a opravy.

Akreditovaná kalibrácia mechanického merania tlaku na mieste:

Podtlak a pretlak v rozsahu od -1 do 600 bar

Naše služby

 • Meranie absolútneho tlaku
 • Meranie relatívneho tlaku
 • Rozsah merania od -1 do +600 bar
 • Najmenší rozsah relatívneho tlaku pri 1 mbar/100 Pa
 • Presnosť od 0,100 % v závislosti od rozsahu tlaku
 • Kalibrácia podľa DKD-R 6-1:2014 alebo DIN EN 837:1997
 • Vystavenie kalibračného certifikátu (dokumentácia výsledkov kalibrácie)
 • Aplikácie kalibračného štítku na kalibračný objekt
 • Úpravy a zobrazenie nameraných hodnôt zistených pred modifikáciami
 • Údržba, opravy a čistenie


Vaše benefity

 • Skúsenosti výrobcu s vysoko kvalitnými zariadeniami na meranie tlaku
 • Kalibrácia celých meracích reťazcov – vrátane prístrojov iných výrobcov
 • End-to-end servis od jedného dodávateľa
 • Mezinárodná porovnateľnosť a uznávanie akreditovaných kalibrácií umožňuje vyhnúť sa nákladom v dôsledku viacnásobných hodnotení
 • Menej chýb produktov alebo stiahnutí výrobkov z trhu
 • Väčšia dôvera zákazníkov v kvalitu Vašich produktov a služieb

Vaše kontaktní osoba


Kalibrace tlaku

Technical Service +49 661 6003-729 +49 661 6003-729