JUMO Engineering

Inovatívne systémové riešenia so špecifickými znalosťami

JUMO neponúka len komplexné produktové portfólio meracej a regulačnej techniky, ale tiež pôsobíme ako systémový integrátor, ktorý pre Vás vyvíja kompletné riešenia. Naše inžinierske služby sú súčasťou tohto komplexného prístupu, ktorý je zároveň individuálne prispôsobený Vaším konkrétnym požiadavkám. Tým JUMO Engineering spája know-how, ktoré naši inžinieri nadobudli za celé desaťročia.

JUMO Engineering

JUMO Engineering je servisná divízia spoločnosti JUMO GmbH & Co. KG, ktorá v jednom týme kombinuje odborné znalosti a skúsenosti špecifické pre dané odvetvie. Naši inžinieri a technici vyvíjajú riešenia na mieru, ktoré sú striktne založené na Vašich konkrétnych požiadavkách. Tým JUMO Engineering považuje za veľmi dôležité poskytovať osobnú podporu a poradenstvo svojim zákazníkom od počiatočného kontaktu až po sériovú výrobu.

Pri tvorbe množstva rôznych priemyselných aplikácií sa vždy snažíme o optimálne výsledky s maximálnymi výhodami pre zákazníkov.
Naše inovatívne inžinierske služby nám umožňujú dosiahnuť tohto cieľa.

V úzkej spolupráci s Vami vyvíjame najlepšie riešenie pre Vašu aplikáciu

V úzkej spolupráci s Vami vyvíjame najlepšie riešenie pre Vašu aplikáciu.

Po úspešnom dokončení projektu sme tu pre Vás s aktívnou podporou.

Po úspešnom dokončení projektu sme tu pre Vás s aktívnou podporou.

Naše služby

 • Analýza uskutočniteľnosti
 • Vytvorenie technického konceptu vrátane špecifických požiadaviek / požiadaviek na produkt
 • Kompletné projektové plánovanie a dokumentácia
 • Plánovánie projektu vrátane programovania PLC, vizualizácie, sieťových technológií atď.
 • Kontinuálne riadenie projektov
 • Uvedenie do prevádzky na mieste
 • Školenie a podpora

Nájdeme si čas, aby sme pochopili Vašim požiadavkám a vyvinuli pre Vás ideálne riešenie.

Systémové riešenia

Tu nájdete prehľad ponuky našich služieb a výber našich prípadových štúdií.

Stiahnuť

Výhody pre Vás

 • JUMO ako centrálny kontaktný partner pre Vás vyvíja technické systémove riešenia
 • Profitujete z rozsiahlych odborných znalostí, ktoré sme získavali celé desaťročia
 • Podpora prostredníctvom odborníkov so skúsenosťami v najrôznejších priemyselných odvetviach - po celom svete
 • Flexibilné riešenie šité na mieru Vašim individuálnym potrebám
 • Rozsiahle portfólio vlastných produktov v meracej a automatizačnej technológii

Dohodnite si stretnutie


Engineering

Martin Müller +49 661 6003-2390 +49 661 6003-2390