Úprava podzemných vôd

Väčšina našej pitnej vody pochádza z podzemných vôd. Tu nájdete technológiu merania procesov na čistenie pitnej vody z podzemných vôd. V grafe môžete vidieť rôzne kroky potrebné na úpravu pitnej vody. Kliknite na proces, pre ktorý potrebujete meraciu technológiu. Na základe výberu sa zobrazí produktové portfólio JUMO pre váš proces. Podľa presného popisu nájdete rôzne riešenia JUMO pre stroje a systémy, ktoré sa používajú pri úprave pitnej vody.

Studny

2 Řešení

Jedním ze zdrojů, ze kterých se získává pitná voda, jsou podzemní vody. Pro zajištění spolehlivého monitorování pitné vody jsou měřeny a sledovány různé parametry. Jedním z nejdůležitějších parametrů je hodnota pH.

Koagulace a flokulace

3 Řešení

Flokulace je proces úpravy pitné vody ke snížení stávajícího zákalu. Zde se z vody srážejí extrémně jemné částice. Kromě zákalu je třeba měřit a sledovat výšku hladiny a průtok kapalin ve flokulačním zařízení.

Sedimentace

2 Řešení

Pevné látky a zákal, které se tvoří jako výsledek flokulace, lze izolovat sedimentací. Zde se kvalita vody sleduje pomocí vodivosti a hodnoty pH. Pokud je hodnota pH optimalizována pro flokulaci organických a neorganických materiálů, je po flokulační separaci a před filtrací znovu upravena.

Filtrace

Měření tlaku

Filtrace popisuje proces, při kterém může být pevná látka/kapalná směs ve vodě nebo odpadní vodě oddělena nebo segregována pomocí filtrů. Sledování tlaku před a za filtrem je nezbytné pro účinnou filtraci.

Dezinfekce

Měření chloru

Dezinfekce buď odstraní mikroorganismy z vody, nebo je zabije. Chlór je nejběžněji používaný dezinfekční prostředek pro úpravu pitné vody. Podle pravidla „jak je potřeba a co nejméně“ je třeba neustále sledovat koncentraci a dávkování chlóru.

Nádrž na vodu

Měření výšky hladiny

Upravená pitná voda je skladována v zásobních nádržích. Hladina v těchto nádržích vyžaduje neustálé sledování. Nádrže by totiž neměly být prázdné ani přetékající, ale měla by být zaručena účinná dodávka pitné vody.