Winzer mit Weinglas
Príbeh úspechu: vinárstvo

Jemná hroznová šťava vďaka studenému kvaseniu

Vyrobiť dokonalé víno je umenie. Svojim sortimentom pomáha JUMO vinárom. Výsledok: Väčšie predaje pre nášho partnera a niekoľko ďalších ocenení. Gratulujeme!

Úloha

Riadenie kvasenia pri výrobe vína sa v posledných rokoch stalo horúcou témou. Čím lepšie možno teplotu v tankoch udržiavať v optimálnom rozmedzí, tým je víno kvalitnejšie. To je obzvlášť dôležité bezprostredne po uskladnení hroznového muštu v tankoch, pretože kvasením vzniká toľko tepla, že je nevyhnutné dodatočné chladenie.

Špeciálnou metódou je tzv. studená fermentácia. Teploty musia byť konštantné medzi 15 až 20 °C, aby mohli fungovať špeciálne kmene kvasinek. Výsledkom sú mimoriadne svieže, čisté a nekomplikované vína.


Optimálne podmienky pre vynikajúce víno – od révy až po fľašku.

Riešenie

V rámci riešení, ktoré spoločnosť Hüttenhein Anlagenbau zaviedla pre vinárstvo, sú nádrže chladené v rôznych zónách za pomoci manžiet. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť takmer akokoľvek nízke požadované teploty.

Projektová fáza, ktorá bola realizovaná, zahŕňala 70 nádrží v rôznych skladoch. Spoločnosť Hüttenhein Anlagenbau použila ako centrálnu ovládaciu jednotku modulárny merací, regulačný a automatizačný systém JUMO mTRON T. Ten vyhodnocuje dáta z teplotných snímačov pripojených ku každému tanku a reguluje teplotu. Naviac je monitorovaný tlak v celom chladiacom systéme. Dôležité skutočné hodnoty sú zaznamenávané pomocou registračnej funkcie. Centrálna jednotka sa nachádza v rozvádzači, ktorý je umiestnený v kontajneri mimo sklad.

Tanky vinárstva Welter

Jeden zo zásobníkov s reguláciou teploty pomocou systému JUMO mTRON T.

Situácia pri inštalácii JUMO mTRON T

Situácia pri inštalácii JUMO mTRON T.

Výsledok projektu

Spoločnosť JUMO nielen dodáva jednotlivé komponenty, ale tiež ako poskytovateť služieb podporuje celý projekt od koncepčnej formulácie až po spustenie na mieste. Okrem toho JUMO prevzalo komplexné inžinierske služby.