Zajištění kvality vody v balastních nádržích

Kontrola kvality vody

Při úpravě balastní vody je nezbytné sledovat kvalitu vody. Za tímto účelem se měří jak hodnota pH, tak vodivost. Pro kontrolu dezinfekce balastní vody se měří také volný chlór. S JUMO můžete měřit, řídit a zaznamenávat všechny aplikace na úpravu balastní vody.

Naše produkty pro kontrolu kvality vody

Ochrana vodních ekosystémů po celém světě

Spolehlivé měření hodnoty pH, vodivosti a volného chlóru

JUMO senzory pro analýzu kapalin spolehlivě měří hodnotu pH, vodivost a volný chlór v balastní vodě. Můžete tak zajistit dodržení požadavků předpisů o balastních vodách s ohledem na obecnou kvalitu vody, obsah soli a především podíl virů a mikroorganismů. Úspěšnou úpravu balastní vody lze také řídit technologií JUMO a zaznamenat pro účely ověření: Spolehlivě změříte hodnotu pH, vodivost a volný chlór v balastní vodě. Můžete tak zajistit splnění požadavků Úmluvy o balastní vodě týkající se obecné kvality vody, slanosti a především podílu virů a mikroorganismů. Úspěšnou úpravu balastní vody lze také řídit pomocí technologie JUMO a zaznamenat pro ověření.

Zjistěte více o regulaci a registraci!

Váš kontakt


Segment trhu stavby lodí

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847