Regulace a registrace nakládání s balastní vodou na lodích

Regulování a registrace

Různé parametry úpravy vody, jako je výška hladiny, tlak, teplota a průtok, musí být sledovány centrálně. Alarmy jsou podle potřeby spínány a ventily, čerpadla, pohony, motory a další systémy jsou ovládány podle potřeby. K tomu slouží měřicí, řídicí a automatizační systém JUMO mTRON T.

Naše produkty pro regulaci a registraci

Komplexní systém nakládání s balastními vodami

Měřící, řídicí a automatizační systém JUMO mTRON T

Měření výšky hladiny, analýza kapalin, teplota, tlak a průtok – zde se to všechno spojuje. Zaznamenávejte všechny relevantní naměřené hodnoty pro optimalizaci a ověření procesu. Kromě toho lze teplotu, dezinfekci a všechny další procesy řídit a automatizovat pomocí JUMO mTRON T. Sledujte, regulujte a zaznamenávejte svou úpravu balastní vody pomocí modulárního systému, který má samozřejmě také potřebná schválení.

Váš kontakt


Segment trhu stavby lodí

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847