Sedimentace

Pevné látky a zákal, které se tvoří jako výsledek flokulace, lze izolovat sedimentací. Zde se kvalita vody sleduje pomocí vodivosti a hodnoty pH. Pokud je hodnota pH optimalizována pro flokulaci organických a neorganických materiálů, je po flokulační separaci a před filtrací znovu upravena.

Naše řešení pro sedimentaci

Analýza kapalin pro čistou pitnou vodu

JUMO sleduje kvalitu vody během sedimentace

Aby se zajistilo, že se určité organické a neorganické materiály rozpustí, používají se flokulační činidla a upraví se hodnota pH. Při sedimentaci se tyto ukládají jako kal. JUMO nabízí řešení pro měření a regulaci hodnoty pH a vodivosti, aby proces sedimentace probíhal efektivně a bylo možné stanovit vlastnosti vody pro filtraci.

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

Matthias Kremer +49 661 6003 402 +49 661 6003 402