Filtrace

Filtrace popisuje proces, při kterém může být pevná látka/kapalná směs ve vodě nebo odpadní vodě oddělena nebo segregována pomocí filtrů. Sledování tlaku před a za filtrem je nezbytné pro účinnou filtraci.

Naše řešení pro filtrační zařízení

Měřicí a regulační technika pro optimální filtraci

JUMO zajišťuje správný tlak

JUMO zajišťuje správný tlak ve filtrační jednotce. Snímače tlaku na začátku a na konci systému spolehlivě měří a regulují tlak. To vytváří konstantní průtok a následně optimální podmínky pro proces filtrace.

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

Matthias Kremer +49 661 6003 402 +49 661 6003 402