Měření chloru

Měření chloru

Amperometrické měřicí cely pro volný chlor, oxid chloričitý a ozón jsou zvláště vhodné pro měření dezinfekčního prostředku. Dávkování lze přesně regulovat pomocí převodníku/regulátoru. Je také nutné spolehlivě zaznamenávat všechny naměřené hodnoty.

Naše řešení pro měření chlóru

JUMO zaručuje zdravou pitnou vodu

Spolehlivé měření a dávkování chloru

Při dezinfekci vody se měří více než jen obsah chloru pomocí sondy JUMO tecLine a převodníku JUMO dTRANS AS02, který také reguluje dávkování. Kromě toho se JUMO LOGOSCREEN 600 používá pro záznam, vyhodnocování a archivaci všech hodnot odolných proti neoprávněné manipulaci.

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

Matthias Kremer +49 661 6003 402 +49 661 6003 402