Dezinfekce

Dezinfekce buď odstraní mikroorganismy z vody, nebo je zabije. Chlór je nejběžněji používaný dezinfekční prostředek pro úpravu pitné vody. Podle pravidla „jak je potřeba a co nejméně“ je třeba neustále sledovat koncentraci a dávkování chlóru.

Naše řešení pro dezinfekci

Správná dávka je to, co se počítá

JUMO měří a reguluje obsah chloru

Všichni bychom byli rádi, kdybychom měli čistou pitnou vodu, která by v ideálním případě nechutnala po chloru. K dosažení tohoto stavu nabízí JUMO přesné měření a regulaci obsahu chloru se současným získáváním všech hodnot, které jsou doložitelné. Zatímco sonda JUMO tecLine Cl2 spolehlivě měří a převodník/regulátor JUMO dTRANS AS02 zobrazuje a také reguluje hodnoty, obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN zaznamenává všechny hodnoty způsobem odolným proti neoprávněné manipulaci.