Čištění odpadních vod na palubě lodi

Kontrola kvality vody

Při čištění odpadních vod se úspěšnost procesu měří kvalitou vody. To je určeno vodivostí a hodnotou pH. JUMO pro tento účel dodává jak senzory, tak i řídicí jednotku: JUMO AQUIS touch P s funkcemi vizualizace a záznamu.

Procesní data
Hodnota pH 6.0 až 8.5

Naše produkty pro zajištění kvality vody

Čistá odpadní voda díky JUMO

Kompletní systémy pro analýzu kapalin

Se širokou škálou senzorů a modulárním vícekanálovým měřicím přístrojem JUMO AQUIS touch P nabízí JUMO kompletní řešení pro analýzu kapalin. Systém měří, zaznamenává a sleduje různé měřené veličiny. Může například také řídit dávkování kyselin a zásad pro neutralizaci vody.