Hospodaření s balastními vodami

Lodě se plní balastní vodou po vypuštění odpadních vod nebo vyložení nákladu, aby byla zachována jejich rovnováha. Odebírá se z místních vod a při opětovném naložení se vypouští v přístavu. Aby balastní voda a rostliny, zvířata, viry a mikroorganismy v ní obsažené nepoškodily ekosystémy, je nutné vodu upravovat.

Naše doporučené produkty pro Vaše řešení

Hospodaření s balastní vodou s JUMO produkty

Měřicí a regulační technika chrání světové ekosystémy

Když lodě (částečně) vykládají nebo vypouštějí odpadní vodu, balastní voda z místních vod zajišťuje rovnováhu. Když je pak znovu vypuštěna v jiném přístavu, může být zdejší ekosystém vážně poškozen, například cizími zvířaty, rostlinami, viry a dalšími mikroorganismy. Z tohoto důvodu musí být striktně dodržována Mezinárodní úmluva o kontrole a řízení lodní zátěžové vody a sedimentů a podle toho musí být balastní voda ošetřena. JUMO nabízí měřicí a regulační techniku pro různé procesy nakládání s balastními vodami, která má příslušná schválení.