Ilustrace tankeru s měřicí technikou

Sledování tlaku

Tlak uvnitř nádrže musí být neustále sledován, protože proces zkapalňování propanu (LPG) je na něm vysoce závislý a vypařování plynu může mít katastrofální následky. U zkapalněného zemního plynu (LNG) je teplota extrémně nízká. Proto musí být médium zahřáto na -40 °C prostřednictvím odpařovacího potrubí, aby snímač tlaku mohl sledovat vnitřní tlak v nádrži. JUMO dTRANS p20 tyto měřicí úlohy zvládne.

Procesní data
Tlak zkapalněného plynu (LPG) 10 až 20 bar při pokojové teplotě
Tlak zkapalněného zemního plynu (LNG) max. 230 mbar při -161 až -164 °C

Naše produkty pro sledování tlaku

Měření tlaku v nádržích na kapalný plyn

Optimální řešení pro nádrže LPG a LNG

JUMO dTRANS p20 je optimálním řešením pro vybavení nádrží na kapalný plyn. Snímač tlaku zvládne jak tlak zkapalněného ropného plynu (LPG), tak extrémně nízké teploty v nádrži na zkapalněný zemní plyn. Má také potřebná schválení pro námořní aplikace v Ex prostředí.

Váš kontakt


Segment trhu stavby lodí

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847