Sledování tlaku

Sledování tlaku

Toaletní systémy v moderních kolejových vozidlech jsou odděleny od okolního prostředí. V těchto vzduchotěsných systémech přivádí podtlak odpadní vodu a fekálie do nádrže na odpadní vodu. Pro spolehlivý provoz je nepostradatelné stejně spolehlivé měření tlaku.

Naše komponenty pro sledování tlaku

Měření tlaku při zpracování odpadních vod

Čištění roztoku podtlakem

Aby bylo zajištěno bezproblémové splachování ve vzduchotěsném systému toalet, je provozní tlak zařízení měřen v přívodním potrubí stlačeného vzduchu. Během proplachovacího cyklu je v mezinádrži také monitorován podtlak a přetlak. Zde je použit snímač tlaku JUMO MIDAS S06.

Váš kontakt


Segment trhu drážních technologií

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847