Měření teploty

Měření teploty

V ložisku dvojkolí je monitorování teploty nezbytné pro provoz převodovky a tím i pro bezpečnost vlaku. Enormní zatížení ložisek a boků zubů převodovky vytváří teplo, které je regulováno mazáním olejem.

Naše komponenty

Zajišťujeme bezpečnost na kolejích

Naše řešení pro měření teploty

Teplota ložiska je měřena teploměrem, který byl speciálně vyvinut a certifikován pro tento náročný měřicí úkol. Patentovaný odporový teploměr dvojkolí JUMO odolá vysokému namáhání v převodovce dvojkolí a poskytuje spolehlivá měření. Proto má platná schválení pro železniční techniku.

Váš kontakt


Segment trhu drážních technologií

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847