Chlazení mladiny

Po vyčeření ve vířivce nebo filtrací je třeba sladinu co nejrychleji zchladit na teplotu kvašení. Zde jsou také nesmírně důležité parametry času a teploty. Rychlost toku mladiny je řízena teplotou mladiny. Čím je sladina teplejší, tím pomaleji protéká chladičem.

Naše doporučené produkty pro Vaše řešení

Chlazení mladiny správnou rychlostí

Naše řešení zajišťuje konstantní chlazení

Aby bylo zajištěno, že pivo protéká chladičem mladiny rovnoměrně, jsou teplota a diferenční tlak měřeny, řízeny a sledovány pomocí zapisovače. Kromě toho může být spuštěn alarm v případě poruchy nebo selhání chladicího systému.