Distribuční stanice dálkového vytápění

Dálkové vytápění se stále více používá v městských oblastech pro zásobování budov prostorovým vytápěním a teplou vodou. Zde teplo pochází přímo od výrobce nebo odběrného místa a je distribuováno v předávacích stanicích přímo ke spotřebitelům. Pro měření spotřeby energie jsou zde použity spárované dvojice teplotních snímačů včetně příslušenství.

Naše řešení pro teplárenské stanice

Párované snímače teploty a vhodná místa instalace

Naše řešení pro měřiče tepla a chladu

Spotřeba energie se zjišťuje na distribučních stanicích, kde je dálkové vytápění distribuováno spotřebitelům. Základem je přesné měření rozdílu teplot. Z tohoto důvodu jsou párované teplotní snímače používané společností JUMO speciálně vzájemně sladěny ve speciálním procesu. Pro optimální umístění odporového teploměru nabízí JUMO také vhodné ochranné jímky a místa instalace.