Regulace a registrace

Regulace a registrace

Hygiena v odpařovacích chladicích věžích je nesmírně důležitá a od ledna 2015 je regulována technickou směrnicí VDI 2047, list 2. Je to z toho důvodu, že již byla zaznamenána úmrtí (legionářská nemoc) v důsledku bujení choroboplodných zárodků (legionelóza) v chladicích věžích. Abyste zajistili, že vaše chladicí voda je bezpečná a že tento stav lze prokázat, doporučujeme použít JUMO AQUIS touch S. Vícekanálový regulátor může nejen zaznamenávat všechny měřené veličiny v procesu, ale také řídit dávkování biocidu a proces odsolování.

Naše řešení pro regulaci a registraci

Kompletní řešení pro úpravu chladicí vody

Naše kompletní řešení pro registraci a regulaci

JUMO AQUIS touch S je komplexní řešení pro sledování a regulaci kvality chladicí vody. Měření, zobrazování, regulace a záznam jsou prováděny v 1 centrálním zařízení, které nahrazuje převodníky/regulátory a obrazovkové zapisovače pro různé měřené veličiny (pH, zákal, vodivost, chlór nebo brom). K tomuto účelu jsou k dispozici četné analogové vstupy a spínané výstupy. Je možno registrovat až 8 analogových měřených veličin a 6 binárních signálů způsobem odolným proti neoprávněné manipulaci. Jsou jasně zobrazeny v jejich chronologickém pořadí na 5,5" obrazovce. Různá rozhraní umožňují připojení průmyslového modemu nebo jiných digitálních systémů.

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

Matthias Kremer +49 661 6003 402 +49 661 6003 402