Měření výšky hladiny pomocí hladinové sondy a zobrazovače/regulátoru

Měření výšky hladiny

Hladinu ve vodních nádržích je samozřejmě nutné hlídat, aby nedošlo k přetečení. Prázdné nádrže by ale také mohly vytvořit mezery v zásobování vodou, což by mělo vážné následky. V důsledku toho spolehlivé měření výšky hladiny zaručuje stálý přívod vody.

Naše řešení pro měření výšky hladiny

Vždy dostatek vody v nádrži

JUMO zajišťuje dodávku vody

Pro měření výšky hladiny ve vodní nádrži nabízí JUMO hladinové sondy v kombinaci se zobrazovačem nebo regulátorem. V tomto případě je hladina spolehlivě měřena hladinovou sondou JUMO MAERA S26, která přenáší odpovídající signál do zobrazovače JUMO di 308. Naměřené hodnoty, které je nutné ověřit, je možné registrovat, archivovat a vyhodnocovat jednoduchým a bezpečným způsobem s obrazovkovými zapisovači z řady JUMO LOGOSCREEN.

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

Matthias Kremer +49 661 6003 402 +49 661 6003 402