Měření pH v sedimentačním zařízení

Měření pH

Důležitým ukazatelem, zda je voda pitné, je kromě vodivosti samozřejmě i hodnota pH. Hodnota pH je také rozhodující pro flokulaci jakékoli organické a neorganické hmoty usazené během sedimentačního procesu.

Naše řešení pro měření pH

Měření pH v sedimentačním procesu

Sledování hodnoty ph pro čištění odpadních vod

Měření a regulace hodnoty pH během sedimentace se provádí pomocí pH elektrod JUMO tecLine a převodníku/regulátoru JUMO dTRANS pH 02. Tento roztok lze použít k regulaci hodnoty pH pro flokulaci, sedimentaci a následnou filtraci.

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

Matthias Kremer +49 661 6003 402 +49 661 6003 402