Měření vodivosti v sedimentačním zařízení

Měření vodivosti

Vodivost je důležitou parametr kvality pitné vody. Proto se tato veličina měří i při sedimentaci. Lze použít 2 kombinace konduktivních sond vodivosti a převodníků/regulátorů.

Naše řešení pro konduktivní měření vodivosti

Optimální podmínky pro sedimentaci

Měření vodivosti zajišťuje kvalitu vody

Konduktivní sondy vodivosti řady JUMO tecLine CR se 2 nebo 4 elektrodami nabízejí alternativy k měření vodivosti. Převodníky/regulátory jsou k dispozici v jednokanálových i vícekanálových provedeních pro takové účely, jako je současný záznam a regulaci teploty.

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

Matthias Kremer +49 661 6003 402 +49 661 6003 402