Měření hladiny pomocí sondy výšky hladiny a zobrazovače/regulátoru

Měření hladiny

Aby procesy v jednotlivých nádržích filtračního zařízení probíhaly hladce, musí být udržována určitá výška hladiny. Jakmile jeden proces skončí, může voda proudit z jedné nádrže do druhé.

Naše řešení pro měření výšky hladiny

Vždy dostatek vody ve flokulačním zařízení

Zařízení JUMO zajišťují proces flokulace

Měření výšky hladiny ve flokulačním zařízení se provádí pomocí hladinové sondy JUMO MAERA F27. JUMO di 308 – což je regulátor nebo zobrazovač pro unifikované signály – zobrazuje odpovídající hodnotu. Tímto způsobem lze hladinu snadno sledovat a regulovat, aby procesy ve flokulačním zařízení běžely optimálně.

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

Matthias Kremer +49 661 6003 402 +49 661 6003 402