Měření teploty v komorových pecích

Měření teploty

Aby byla zajištěna optimální teplota v komorové peci, musí být měřena na různých místech. Aby bylo měření spolehlivé, doporučujeme použít tyčové termočlánky JUMO, které jsou určeny pro vysoké teploty až 1600 °C.

Our components for temperature measurement

Reliable temperature measurement

Push-in thermocouples from JUMO

In furnace construction, JUMO uses high-quality thermocouples, as they are able to measure high temperatures of up to 1600 °C. Thanks to the reliable temperature measurement at different measuring points in the chamber furnace, the thermocouples can provide the necessary values for maintaining the temperature at an optimum value.

Váš kontakt


Segment trhu termotechnológia

Christoph Bollgen +49 661 6003 9377 +49 661 6003 9377