Řízení výkonu komorové pece

Regulace výkonu

Maximální teplota, které lze dosáhnout při ohřevu elektricky řízených průmyslových pecí – jako jsou pece pro cementování, elektrické obloukové pece nebo tavicí pece – závisí na druhu použitých zdrojů tepla. JUMO Vám nabízí polovodičová relé a tyristorové jednotky vhodné pro odporové a odporově-indukční zátěže. Vysokoteplotní topná tělesa vyrobená z karbidu křemíku nebo disilicidu molybdenu lze ovládat stejně jako krátkovlnné, střední a dlouhovlnné infračervené zářiče. Tyristorové jednotky mají omezovač proudu a volitelné řídicí algoritmy pro zajištění konzistentního výstupního výkonu.

Naše komponenty pro řízení výkonu

Plný výkon pod kontrolou

Tyristorové výkonové jednotky JUMO

Pro bezkontaktní spínání zátěží na střídavý proud, jako je tomu např. u komorových pecí, jsou zapotřebí výkonové regulátory (jedno nebo třífázový provoz). Mezi výhody výkonových jednotek JUMO patří přístup ke všem procesním datům pro rychlý přehled o stavu stroje, prediktivní údržba díky integrovaným diagnostickým systémům a plný přístup ke stavu zařízení. Mezi další výhody patří prostorově úsporná instalace díky těsné montáži a monitorování zátěže pro detekci částečného výpadku zátěže nebo zkratu zátěže pomocí funkce „Teach-In“.

Váš kontakt


Segment trhu termotechnológia

Christoph Bollgen +49 661 6003 9377 +49 661 6003 9377