Bezpečnostní technologie pro průběžné pece

Bezpečnostní technologie

Bezpečnostní omezovače teploty a hlídače v řadě JUMO safetyM splňují požadavky DIN EN 61508 (SIL) a DIN EN ISO 13849-1 (Performance Level) a celosvětové bezpečnostní požadavky. To umožňuje včasnou a spolehlivou detekci a vyhnutí se jakémukoli nebezpečí, které by mohlo mít za následek zranění osob, poškození životního prostředí nebo zničení výrobních závodů a výrobních materiálů.

Naše komponenty pro větší bezpečnost

JUMO Safety Performance

Naše řešení pro nejvyšší úroveň bezpečnosti

Značka JUMO Safety Performance zahrnuje bezpečnostní technologii se schválením SIL a PL a také komponenty pro měřicí řetězce se schválením SIL a PL. To je důvod, proč se v zařízeních pro tepelné zpracování, jako je průběžná pec, používají kromě bezpečnostního omezovače teploty JUMO safetyM STB/STW a monitorování teploty podle DIN EN 14597 také příslušné termočlánky. Tepelné procesy jsou tak spolehlivě monitorovány a v případě poruchy, zařízení je uvedeno do bezpečného provozního stavu (rozsah alarmu).

Váš kontakt


Segment trhu termotechnológia

Christoph Bollgen +49 661 6003 9377 +49 661 6003 9377